Stichting “En plein public St. Odiliënberg” is een stichting die zich de volgende doelen heeft gesteld:

  • het behoud van een full service dag-café met kleine keuken en terras aan de straatzijde voor dorpsgenoten en toeristen in de oude dorpskern van Sint Odiliënberg, in ieder geval op het perceel Raadhuisstraat 9, thans bekend als café Smeets;
  • het beschermen van de historisch, beeldbepalende, oude dorpskern in het bijzonder Raadhuisplein en Kerkplein en ander cultureel erfgoed in Sint Odiliënberg.
  • het (doen) bevorderen van de levendigheid/vitaliteit van de oude dorpskern van Sint Odiliënberg;
  • het (doen) aanbieden van maatschappelijke voorzieningen voor dorpsgenoten en toeristen in de oude dorpskern van Sint Odiliënberg;
  • alsmede al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, waartoe behoort het voeren van juridische procedures om met de doelomschrijving ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan of gewenste ontwikkelingen te initiëren en/of te bevorderen.