De chronologie van zaken die te maken hebben met de vergunningverlening voor de realisatie van 6 appartementen op de locatie Raadhuisplein te St. Odiliënberg, ookwel bekend als café Smeets.

2023.09.04 – Rechtbank Roermond – rechtszitting voor behandeling beroep – pleitnota stichting “en plein public”
2023.08.22 – Stichting “En plein public St. Odiliënberg” – aanvullende stukken voor rechtzitting ingeleverd bij de rechtbank – Advies Ben Taken, Interview OR6 140621, Interview OR6 040721, e-mailverkeer met gemeente op 080221, e-mail notaris 26 mei 2021, 210623 Overleg omwonenden café Smeets, Samenwerking tussen bewoners Kerkplein en Gemeente Roerdalen.220823
2023.07.10 – Rechtbank Roermond – aankondiging dat de rechtszitting waarin het beroep tegen de vergunning verlening zal worden behandeld op maandag 4 september 2023 om 13:00 uur in de rechtbank in Roermond.
2022.07.18 – Rechtbank Roermond – Informatiebrief
2022.05.25 – Gemeente Roerdalen – Verweerschrift op beroep
2022.02.08 – Stichting “En plein public St. Odiliënberg” – Beroepschrift ingediend bij rechtbank
2022.01.24 – Stichting “En plein public St. Odiliënberg” – Proforma beroepschrift ingediend bij rechtbank
2021.12.14 – Gemeente Roerdalen – Beslissing op bezwaar (ongegrond) – 2 bezwaarschiften onontvankelijk en 6 bezwaarschiften ongegrond verklaard – bijlage Parkeerplan behorende bij vergunning
2021.11.22 – Gemeente Roerdalen – Collegevoorstel beslissing op bezwaar omgevingsvergunning
2021.10.22 – Bezwaarcommissie – Verslag & Advies aan gemeente Roerdalen
2021.09.07 – Bezwaarcommissie – Hoorzitting in de Bergerac te St. Odiliënberg. Aanwezig: 4 commissieleden, 2 medewerkers gemeente Roerdalen, 11 mensen met bezwaarschrift, 3 mensen van aanvrager vergunning. Pleitnota Priorij Thabor. Pleitnota Stichting “En plein public St. Odiliënberg”. Pleitnota 2 omwonenden.
2021.09.01 – Stichting “En plein public St. Odiliënberg” – gesprek van stichting met wethouder van Helvert op Kerkplein.
2021.07.22 – Stichting “En plein public St. Odiliënberg” – verzoek verzonden voor uitstel hoorzitting i.vm. verstreken termijnen.
2021.07.20 – Stichting “En plein public St. Odiliënberg” – uitnodiging ontvangen voor hoorzitting op Dinsdag 17 juli.
2021.07.09 – Stichting “En plein public St. Odiliënberg” – bedankbrief aan petitie ondertekenaars.
2021.06.17 – Stichting “En plein public St. Odiliënberg” – bezwaarschrift ingediend.
2021.06.23 – Stichting “En plein public St. Odiliënberg” – gesprek met de gemeente Roerdalen.
2021.06.03 – Gemeente Roerdalen – verleend uitstel voor bezwaarschrift tot 18 juni.
2021.06.01 – Stichting “En plein public St. Odiliënberg” – pro forma bezwaarschrift ingediend – 4 weken uitstel gevraagd.
2021.05.31 – Buurtbewoners Raadhuisplein/Kerkplein – oprichting Stichting “En plein public St. Odiliënberg”.
2021.05.05 – Buurtbewoners Raadhuisplein/Kerkplein – gesprek met de gemeente Roerdalen.
2021.05.03 – Gemeente Roerdalen – publicatie omgevingsvergunning.
2021.04.25 – Buurtbewoners Raadhuisplein/Kerkplein – petitie “”Geluksplek” café Smeets mag niet verdwijnen!” gestart.
2021.04.22 – Gemeente Roerdalen – omgevingsvergunning verzonden.
2021.04.19 – Gemeente Roerdalen – omgevingsvergunning verleend.
2021.04.14 – Gemeente Roerdalen – raadsinformatiebrief “Realisering appartementen Raadhuisplein 9 Sint Odiliënberg“ verzonden.
2021.04.13 – Gemeente Roerdalen – college van B&W heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen.
2021.03.29 – Gemeente Roerdalen – collegevoorstel om omgevingsvergunning te verlenen.
2021.03.04 – Gemeente Roerdalen – omgevingsvergunning ontvankelijk verklaard na aanvulling (o.a. ruimtelijke motivatie).
2021.02.09 – Gemeente Roerdalen – publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning.
2021.01.05 – Gemeente Roerdalen – publicatie aanvraag omgevingsvergunning.
2020.12.30 – Buurtbewoners Raadhuisplein/Kerkplein – brief verzonden aan gemeente Roerdalen over zorgen rondom appartementenbouw, voorzien van 30 handtekeningen van buurtbewoners.
2020.12.18 – Aanvraag omgevingsvergunning – Raadhuisplein 9 – Sint Odiliënberg
2020.07.07 – Gemeente Roerdalen – college van B&W neemt principestandpunt in om medewerking te verlenen aan de omgevingvergunning.
2020.06.15 – Buurtbewoners Raadhuisplein/Kerkplein – gesprek met gemeente Roerdalen waarin zorgen worden geuit over de toekomst van “café Smeets”.